Landelijke examenbespreking 2013 (voor docenten)

De landelijke examenbespreking voor filosofie op het VWO vindt plaats op maandag 27 mei van 17.45 tot 19.45 uur in vergadercentrum Vredenburg 19 in Utrecht.

Kettingbrief ‘Zijn wij ons brein?’

“Laat de reductie van de mens tot brein genoeg ruimte voor een sociologisch, psychologisch of pedagogisch mensbeeld, dat zich niet baseert op neurologisch onderzoek? Hebben we straks alleen nog maar hersenwetenschappers nodig? […] Verschillende docenten en hoogleraren beantwoordden een aantal vragen over hun vakgebied in relatie tot het brein…”

… en sommigen van hen gaan ook in op de vraag of mensen een vrije wil hebben en wat neurowetenschappers ons daar zoal over kunnen vertellen (en wat niet niet). Interessant document dat je hier kunt bekijken (met dank aan Marit Pepplinkhuizen,¬†filosofiedocente op het VechtCollege in Breukelen).

Keuzes, keuzes, keuzes …

Volgens de Amerikaanse psycholoog Barry Schwartz worden mensen ongelukkiger als ze meer keuzemogelijkheden hebben. In zijn TED-lezing van juli 2005 geeft hij zijn argumenten voor deze stelling.  De visie van Schwartz roept interessante vragen op over het denken over verantwoordelijkheid en zelfverwerkelijking in hedendaagse westerse samenlevingen. Met dank aan Wibo van Lanen, docent filosofie aan het Maaswaal College in Wijchen.

Philipse versus de neurowetenschappers

Korte reactie van Herman Philipse op de stelling dat wij ons brein zouden zijn. Niet dus, aldus Philipse. Althans, dat is in ieder geval niet het hele verhaal. Ook neurowetenschappers dienen volgens Philipse te onderscheiden tussen oorzaken en redenen. Met dank aan Lobke Kriele (docente filosofie op het Theresialyceum in Tilburg).

De dader heeft het niet gedaan …

Volgens de Amerikaanse psycholoog Daniel Wegner berust het idee dat wij bewust ons handelen aansturen op een illusie. Simone de Schipper interviewde hem. Het interview kun je hier lezen. Wil je meer weten over het werk van Wegner blader dan eens door zijn boek The Illusion of Conscious Will.

Centraal examen filosofie VWO 2013

Het centraal examen filosofie voor het VWO in 2013 is op woensdag 22 mei van 9.00 tot 12.00 uur. Allemaal veel succes met de voorbereiding!

Sleutels over Hume

Afgelopen week wees Arthur Franssen (docent filosofie op het Sint-Maartenscollege in Maastricht) ons op deze handige tekst van Jan Sleutels over David Hume. In de tekst worden Humes opvattingen over inductie, causaliteit, noodzakelijkheid en vrije wil in onderlinge samenhang besproken.

Scholierensymposium Tilburg University 2013

Jaarlijks organiseert het departement Filosofie van Tilburg University een scholierensymposium voor alle vwo-eindexamenleerlingen Filosofie. Dit jaar vindt het symposium met het thema “De Vrije Wil” plaats op dinsdag 29 januari 2013 van 10.00 tot 16.00 uur. Het programma bestaat uit een lezing over vrije wil door dr. Daan Evers en dr. Tjeerd van de Laar gevolgd door een debatwedstrijd. Inschrijven kan via deze website.

Philipse over bewustzijn, neurowetenschappen en vrije wil

Ook de Herman Philipse (hoogleraar, UU) denkt na over vrije wil. In dit hoorcollege gaat Philipse onder meer in op de relatie tussen vrije wil als voorwaarde voor verantwoordelijkheid en vrije wil als bewuste aansturing. Hij concludeert dat neurowetenschappers zich bezig houden met vrije wil als bewuste aansturing, maar dat hun conclusies over dat begrip van vrije wil niet noodzakelijk ook betrekking hebben op het al dan niet bestaan van vrije wil als voorwaarde voor verantwoordelijkheid.

PPT Inleiding hoofdstuk 2

Klik hier voor een korte presentatie die gebruikt kan worden als inleiding op hoofdstuk 2 (t/m paragraaf 2.2.4).