Vrijheid begint met fantasie

“Als we ons vrij willen voelen, moeten we ons leven in overeenstemming brengen met onze wil. Dat klinkt voor de hand liggend, maar vaak is het niet zo eenvoudig om de wil te kennen, zegt Peter Bieri: ‘Zelfs je wil hangt samen met je levensgeschiedenis’…” (De Volkskrant, 27 maart 2010)