Time and the Observer (voor docenten)

In 1992 publiceerden de Daniel Dennett en Michael Kinsbourne het artikel ‘Time and the Observer’ waarin ze een aantal in hun ogen verouderde, maar aanhoudende cartesiaanse misvattingen over bewustzijn te lijf gaan die wellicht ook een rol spelen in het beroemde experiment van Libet dat we bespreken in hoofdstuk 4 van ons boek. Leuk om te lezen als achtergrond, zeker voor aanwezigen bij de UvT studiemiddag over vrije wil als bewuste aansturing op 7 november 2011.