Sitemap

Pages

Categories

Agenda

Aristoteles

Augustinus

Benjamin Libet

Charles Taylor

Daniel Dennett

David Hume

Derk Pereboom

Dick Swaab

Filosoof

Harry Frankfurt

Immanuel Kant

Isaac Newton

J.J.C. Smart

Jean-Paul Sartre

John Gray

John Martin Fischer

John Searle

John Stuart Mill

Jonathan Haidt

Over het boek

Over het eindexamen

Peter Strawson

Peter van Inwagen

Plato

René Descartes

Socrates

Thema's

Thomas Hobbes

Thomas Nagel

Vrije wil als bewuste aansturing

Vrije wil als voorwaarde voor verantwoordelijkheid

Vrije wil als zelfverwerkelijking

Wat is vrije wil?