PPT Mill over zelfverwerkelijking

Een powerpointpresentatie over zelfverwerkelijking bij Mill en een vergelijking tussen de posities van Mill en Hume.