Pinker vs. Gray

Volgens de Britse filosoof John Gray, die we in ons boek bespreken (paragraaf 3.6), is het humanistische idee van morele vooruitgang een misvatting. Het is volgens hem niet zo dat we ons als individuen steeds meer bewust zijn geraakt van het feit dat het beter is om vreedzaam te leven. Integendeel, uit zowel onderzoek als historische gebeurtenissen blijkt dat er weinig voor nodig is om ook ons tot wreedheden te drijven. Sterker nog, de technologische vooruitgang stelt ons in staat om dat op steeds grotere schaal te doen, zoals bijvoorbeeld gedurende de Tweede Wereldoorlog.

In zijn provocatieve nieuwe boek The Better Angels of our Nature beweert de Amerikaans-Canadese psycholoog Steven Pinker precies het tegengestelde. Volgens Pinker is het geweld van tegenwoordig in historisch opzicht zeer minimaal te noemen. De oorlogen in de twintigste eeuw, inclusief de Holocaust, drijven het gemiddeld aantal gewelddadige doden maar weinig op wanneer je dat gemiddelde vergelijkt met de middeleeuwen. En wanneer je de middeleeuwen vergelijkt met de prehistorie, dan suggereert archeologisch onderzoek dat wat dat betreft de middeleeuwen weer een relatief veilige tijd vormden voor mensen om in te leven. In tegenstelling tot wat de media soms lijken te suggereren, wordt de wereld dus eigenlijk steeds veiliger.

Volgens Pinker zijn we erin geslaagd om een psychologische ontwikkeling door te maken waardoor we steeds vreedzamer zijn geworden. Biedt Pinker een mogelijk antwoord op Gray? Lees de recensie in het NRC of de pagina over het boek op Steven Pinkers website.