Keuzes, keuzes, keuzes …

Volgens de Amerikaanse psycholoog Barry Schwartz worden mensen ongelukkiger als ze meer keuzemogelijkheden hebben. In zijn TED-lezing van juli 2005 geeft hij zijn argumenten voor deze stelling.  De visie van Schwartz roept interessante vragen op over het denken over verantwoordelijkheid en zelfverwerkelijking in hedendaagse westerse samenlevingen. Met dank aan Wibo van Lanen, docent filosofie aan het Maaswaal College in Wijchen.