Harder straffen, een goed idee?

In hoofdstuk 2 van ons boek hebben we het over de relatie tussen vrije wil als voorwaarde voor verantwoordelijkheid en straf. Veel mensen zijn van mening dat zwaardere straffen effectiever zijn dan lichtere straffen, bijvoorbeeld omdat zwaardere straffen mensen eerder af zouden schrikken criminele dingen te doen.

We hebben hier drie artikelen uit Trouw verzameld waarin Joost Eerdmans, Rien Timmer en Hans de Doelder hun standpunten ten aanzien van de vraag of harder straffen een goed idee is verdedigen.