Freedom and Resentment

In paragraaf 2.4.5 van ons boek behandelen we het compatibilisme van Peter Strawson. Het baanbrekende artikel waar deze paragraaf op is gebaseerd is getiteld ‘Freedom and Resentment’ en is online te raadplegen via deze link.