Peter Strawson

Onze reactieve attitudes zijn de basis op grond waarvan we elkaar verantwoordelijk houden en de eventuele waarheid van determinisme kan daar weinig aan veranderen.

Freedom and Resentment

In paragraaf 2.4.5 van ons boek behandelen we het compatibilisme van Peter Strawson. Het baanbrekende artikel waar deze paragraaf op is gebaseerd is getiteld ‘Freedom and Resentment’ en is online te raadplegen via deze link.

P.F. Strawson op het web