Isaac Newton

Wanneer je een steen loslaat dan komt die steen in beweging doordat er zwaartekracht wordt uitgeoefend op die steen door de massa van de aarde.

Natuurkunde

In hoofdstuk 2 en 4 van ons boek brengen we vrije wil in verband met de vraag naar de fundamentele aard van de wereld. We verwijzen naar kwantummechanica (paragraaf 2.3.2) en bespreken in vogelvlucht de historische verschuiving van een teleologisch wereldbeeld naar een mechanistisch wereldbeeld (paragraaf 4.2 en 4.3). In dit korte filmpje worden het soort natuurkundige inzichten dat in ons boek op de achtergrond meespelen op een humoristische manier besproken door een natuurkundige. Uit het filmpje blijkt duidelijk dat niet alleen filosofie meestal meer vragen oproept dan ze beantwoordt; het komt ook voor in de natuurkunde.

Newton op het web