Harry Frankfurt


Verantwoordelijkheid is ook mogelijk zonder alternatieve mogelijkheden.

Kan een varkentje iets willen?

Om een vrije wil te hebben, moet je natuurlijk ook een wil hebben. Ik wil allerlei dingen, maar mijn stofzuiger volgens mij niet. Een stofzuiger heeft dus geen wil. Maar kan een varkentje (zelf) iets willen of reageert die alleen maar op ‘prikkels’? Filosoof Bas Haring vraag het zich ook af. En ik ook, want zo makkelijk is deze vraag eigenlijk helemaal niet te beantwoorden. Als je hem zou stellen aan andere filosofen zoals bijvoorbeeld Frankfurt, Sartre, Descartes en Hume zul je dan ook heel verschillende antwoorden krijgen.

Philipse over bewustzijn, neurowetenschappen en vrije wil

Ook de Herman Philipse (hoogleraar, UU) denkt na over vrije wil. In dit hoorcollege gaat Philipse onder meer in op de relatie tussen vrije wil als voorwaarde voor verantwoordelijkheid en vrije wil als bewuste aansturing. Hij concludeert dat neurowetenschappers zich bezig houden met vrije wil als bewuste aansturing, maar dat hun conclusies over dat begrip van vrije wil niet noodzakelijk ook betrekking hebben op het al dan niet bestaan van vrije wil als voorwaarde voor verantwoordelijkheid.

Filosofie Magazine over vrije wil

Filosofie Magazine nummer 9 uit 2010 had als thema vrije wil. Dit nummer is hier te bestellen.  Een van de artikelen in dit nummer is een interview van Marjan Slob met Marc Slors getiteld ‘Vrij zijn betekent willen wat je wilt’ dat onder meer in gaat op het werk van Benjamin Libet en Harry Frankfurt.

Harry Frankfurt op het web