En nu komt het …

Volgens Bas Haring bestaat vrije wil wel. (De Volkskrant, 10 maart 2012)