Een handig apparaat

“Iedereen heeft een lichaam, en dat lichaam maakt dingen mogelijk – of juist niet. Hoe verhoudt verhoudt vrijheid zich tot de ‘kerker’ (volgens Plato) waarin de mens zit opgesloten?” (De Volkskrant, 27 maart 2010)